Lissa Moira as Sadie Thompson
Park Slope resident actress Lissa Moira is Sadie Thompson in Rain.